jjdp.net
当前位置:首页 >> 八十道怎样简便就简样计算要答案 >>

八十道怎样简便就简样计算要答案

任务占坑

我提供的人教版四年级下册简便计算题25道及答案你自己挑,希望能对你有帮助:1、56+31+24=(56+24)+31=80+31=1112、615+475+125 =615+(475+125)=615+600=12153、125*64 =125*8*8=1000*8=80004、 89+101+111=101+(89+111)

73.8-1.65-13.8-5.35 66.86-8.66-1.34 0.25*16.2*4 3.72*3.5+6.28*3.5 36.8-3.9-6.1 2 5.48-(9.4-0.52) 4.8*7.8+78*0.52 3.6*102 12.8*0.25+3.6÷4 32+4.9-0.9 4.8-4.8*0.5 (1.25-0.125)*8 4.8*100.1 56.5*9.9+56.5 7.09*10.8-0.8*7.09 4.02+5.4+0.98 5.

1.125*3+125*5+25*3+25 2.9999*3+101*11*(101-92) 3.(23/4-3/4)*(3*6+2) 4. 3/7 * 49/9 - 4/3 5. 8/9 * 15/36 + 1/27 6. 12* 5/6 2/9 *3 7. 8* 5/4 + 1/4 8. 6÷ 3/8 3/8 ÷6 9. 4/7 * 5/9 + 3/7 * 5/9 10. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 11. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 12. 9 * 5/6 + 5/6

1) 66x+17y=3967 25x+y=1200 答案:x=48 y=47 (2) 18x+23y=2303 74x-y=1998 答案:x=27 y=79 (3) 44x+90y=7796 44x+y=3476 答案:x=79 y=48 (4) 76x-66y=4082 30x-y=2940 答案:x=98 y=51 (5) 67x+54y=8546 71x-y=5680 答案:x=80 y=59 (6

20

7.6*du0.8+0.2*7.6 0.85*199 0.25*8.5*4 1.28*8.6+0.72*zhi8.6 12.5*0.96*0.8 10.4-9.6*0.35 0.8*(dao4.3*1.25)3.12+3.12*99 28.6*101-28.6 0.86*15.7-0.86*14.7 2.4*102 2.31*1.2*0.5 14-7.32-2.68 2.64+8.67+7.36+11.33 70÷版28 (2.5-0.25)*0.4

先出两题:1. 99.2x100+0.8x1002. 1.25x10+8x10+4x10

300÷125÷8=300÷(125*8)=300÷1000=0.3396-96-172-28 =(396-96)-(172+28)= 300-200 = 100 125*24 = 125*8*3 = 1000*3= 3000360÷24=360÷6÷4=60÷4=15240÷48=240÷24÷2=10÷2=527+456+73 =(27+73)+456 =100+456 =55624÷4+56÷4 =(24+56)÷4 =80÷4 =202.5*0.7*0.8 =(2.5*0.8)*0.7 =60*0.7 =42800÷32=800÷8÷4=100÷4=25630÷42=630÷6÷7=105÷5=15

180÷45 =180÷(9*5) =180÷9÷5 =20÷5 =4

lpfk.net | dzrs.net | sgdd.net | xmjp.net | clwn.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jjdp.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com