jjdp.net
当前位置:首页 >> 古诗山村带拼音 >>

古诗山村带拼音

shān cūn 山 村 (sòng) shào yōng (宋)邵 雍 yī qù èr sān lǐ 一 去 二 三 里, yān cūn sì wǔ jiā 烟 村 四 五 家, tíng tái liù qī zuò 亭 台 六 七 座, bā jiǔ shí zhī huā 八 九 十 枝 花.

xiāng cūn sì yuè 乡村四月 sòng wēng juǎn 宋 翁卷 lǜ biàn shān yuán bái mǎn chuān , zǐ guī shēng lǐ yǔ rú yān .绿遍山原白满川,子规声里雨如烟.xiāng cūn sì yuè xián rén shǎo , cái liǎo cán sāng yòu chā tián .乡村四月闲人少,才了蚕桑又插田.

雨过山村_百度汉语 作者:王建 雨里鸡鸣一两家,竹溪村路板桥斜.妇姑相唤浴蚕去,闲看中庭栀子花.译文 雨中传来鸡鸣,山村里依稀一两户人家.村路竹溪之上,一条板桥斜横.婆媳相唤.一起去选蚕种.只有那栀子花开,独自摇曳庭院中

山村咏怀 邵康节 一去二三里,烟村四五家.亭台六七座,八九十枝花.三拼音节有:怀h-u-ai、家j-i-a、座z-u-o、花h-u-a.

hé zǐ yóu miǎn chí huái jiù 和子由渑池怀旧 sòng sū shì 宋 苏轼 rén shēng dào chǔ zhī hé sì , yīng sì fēi hóng tà xuě ní .人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥.ní shàng ǒu rán liú zhǐ zhǎo , hóng fēi nà fù jì dōng xī .泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东

绝Jue/ 句Ju 杜du 甫fu∨ 忆yi \江jiang - 南 nan/ 白bai/ 居ju-易yi\ 画hua\(远yuan\/看kan\山shan-有you\/色se\那na\首\/) 敕chi\勒le\歌ge- 南nan/北bei\/朝chao/民min/歌ge- 雨yu\/过guo\山shan-村cun-王wang/建jian\ 菊ju/花hua- 元yuan/稹 zhen\/

“古诗口号”的汉语拼音为:gǔ shī kǒu hào.

shāncūn山村 sòng;shào;yōng;(宋)邵雍 yīqùèrsānlǐ;一去二三里,yāncūnsìwǔjiā;烟村四五家.tíngtáiliùqīzuò;亭台六七座,bājiǔshízhīhuā;八九十枝花

山村的拼音是shān cūn山 村

一去二三里,烟村四、五家,亭台六、七座,八、九十枝花邵雍(10111077)北宋哲学家.字尧夫,谥康节,先为范阳人,后随父迁共城(今河南辉县).隐居苏门山百源之上,后人称他为百源先生.屡授官不赴.后居洛阳,与司马光等人从游甚密.根据《易经》关于八卦形成的解释,掺杂道教思想,虚构一宇宙构造图式和学说体系,成为他的象数之学也叫先天学.传说他的卜术很准.著有《皇极经世》、《伊川击壤集》等.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jjdp.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com