jjdp.net
当前位置:首页 >> 观沧海拼音版 >>

观沧海拼音版

guàn cāng hǎi cáo cāo 观 沧 海 曹 操 dōng lín jié shí yǐ guān cāng hǎi 东 临 碣 石 , 以 观 沧 海. shuǐ hé dàn dàn shān dǎo sǒng zhì 水 何 澹 澹 ,山 岛 竦 峙. shù mù cóng shēng bǎi cǎo fēng mào 树 木 丛 生 , 百 草 丰 茂. qiū fēng xiāo

guān cāng hǎi 观 沧 海 cáo cāo 曹 操 dōng lín jié shí ,yǐ guān cāng hǎi .东 临 碣 石 ,以 观 沧 海.shuǐ hé dàn dàn ,shān dǎo sǒng zhì .水 何 澹 澹, 山 岛 竦 峙.shù mù cóng shēng ,bǎi cǎo fēng mào .树 木 丛 生,百 草 丰 茂.qiū fēng xiā

dong lin jie shi,yi guan cang hai.shui he dan dan,shan dao song shi.shu mu cong sheng,bai cao feng mao.qiu feng xiao se,hong bo yong qi.ri yue zhi xing,ruo chu qi zhong.xing han can lan,ruo chu qi li.xing shen zhi zai,ge yi yong zhi.

guàn cāng hǎi cáo cāo观 沧 海 曹 操dōng lín jié shí yǐ guān cāng hǎi东 临 碣 石 , 以 观 沧 海.shuǐ hé dàn dàn shā

观沧海 曹操 东临碣石,以观沧海. 水何澹澹,山岛耸峙. 树木丛生,百草丰茂. 秋风萧瑟,洪波涌起. 日月之行,若出其中. 星汉灿烂,若出其里. 幸甚至哉,歌以咏志. 【作者介绍】 曹操(155~220),字孟德,小名阿瞒,东汉沛国谯

观沧海 曹操 dōn lín jié shí , yǐ uān cān hǎi . 东 临 碣 石 , 以 观 沧 海 . shuǐ hé dàn dàn , shān dǎo sǒn zhì . 水 何 澹 澹 , 山 岛 竦 峙 . shù mù cón shēn , bǎi cǎo fēn mào . 树 木 丛 生 , 百 草 丰 茂 . qiū fēn xiāo sè , hón

观沧海 曹操 我学过 希望帮到你 东临碣石,以观沧海. 水何澹澹,山岛竦峙. 树木丛生,百草丰茂. 秋风萧瑟,洪波涌起. 日月之行,若出其中. 星汉灿烂,若出其里. 幸甚至哉,歌以咏志. jié 碣石:山名.碣石山,在现在河北

译文:从东面登上碣石山,来观赏深色的大海.海水起伏动荡,碣石山高高耸立在海边. 碣石山上树木丛生,各种草长茂密又繁盛. 秋风瑟瑟吹来,海上涌起波涛万顷. 日月的运行,好像是从这浩淼的海洋中出发的; 银河星光灿烂,好像是从这浩淼的海洋中产生出来的. 庆幸得很哪,就用诗歌来表达心志吧.注音:碣石jié 竦 峙sǒng zhì 萧瑟 xiao一声 se四声

dong ling jie shi , yi guan cang hai. shui he dan dan, shan dao song zhi. shu mu cong sheng , bai cao feng mao. qiu feng xiao se , hong bo yong qi.ri yue zhi xing , ruo chu qi zhong xing han can lan ,ruo chu qi li.xing shen zhi zai ,ge yi yong zhi.

译文:从东面登上碣石山,来观赏深色的大海.海水起伏动荡,碣石山高高耸立在海边. 碣石山上树木丛生,各种草长茂密又繁盛. 秋风瑟瑟吹来,海上涌起波涛万顷. 日月的运行,好像是从这浩淼的海洋中出发的; 银河星光灿烂,好像是从这浩淼的海洋中产生出来的. 庆幸得很哪,就用诗歌来表达心志吧.注音:碣石jié竦 峙sǒng zhì萧瑟 xiao一声 se四声

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jjdp.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com